ვორქშოფები
X

განვლილი ვორქშოფები

მასტერკლასები უკრაინელი ბავშვებისითვის 31 August 2023
ბატიკის მასტერკლასი 02 August 2022
ბატიკის მასტერკლასი 21 მაისი 2022
ბატიკის მასტერკლასი 01 მაისი 2022
ბატიკის მასტერკლასი 30 April 2022
ბატიკის მასტერკლასი 16 April 2022
ბატიკის მასტერკლასი 09 April 2022
ბატიკის მასტერკლასი 03 April 2022
ბატიკის მასტერკლასი 27 August 2021
ბატიკის მასტერკლასი 30 June 2021
ბატიკის მასტერკლასი 29 June 2021
ბატიკის მასტერკლასი 26 სექტემბერი 2020
ბატიკის მასტერკლასი 13 თებერვალი 2020
ბატიკის მასტერკლასი 30 სექტემბერი 2019
ბატიკის მასტერკლასი 29 სექტემბერი 2019
ბატიკის მასტერკალასი 25 მაისი 2019
ბატიკის მასტერკლასი 04 სექტემბერი 2017